Sql sorgu ile satır birleştirme

Sql de satır birleştirme ile ilgili bir sorgu lazım olmuştu, internette araştırma sonucu derlediğim sonucu sizlerle paylaşmak istedim.

Sql’de birden fazla satır içerisindeki verileri tek bir satır içerisinde göstermek için ilk olarak satirbirlestir isminde bir tablo oluşturuyoruz.

create table satirbirlestir (id int identity(1,1), FakulteId int,    isim varchar(10))

Sonrasında ise satır içerisinde bulunacak verileri ekliyoruz.

Read more »

0  

Insert Into Select Kullanımı

Merhabalar,

Insert Into Select komutuyla select komutundan dönen değerleri oluşturduğumuz tabloya ekleme işlemini göreceğiz.

Insert Into da select kullanımı Select Into  makalesinden farklı olarak, sql tabloyu önceden oluşturmak zorundasınız ve burada dikkat etmeniz gereken kısım oluşturmuş olduğunuz tablodaki veri tipleriyle gelen sorgudaki veri tiplerinin aynı olması gerekiyor.  Read more »

0  

SELECT INTO (Sorgu sonucuyla Tablo Oluşturma )

Merhabalar,

Sql’ Server ‘da yazdığımız sorgu sonucunu tabloya dönüştüren T-SQL sorgumuz.


Select *

Into yenitabloismi

from sorgulanacakTablo

Read more »

0  

Asp.Net Web Forms ile Dropzone.js Kullanımı

Dropzone.js kullanımı için arama yaparsanız Asp.net ile ilgili olarak çok fazla bir sonuç elde edemiyorsunuz. Kısaca kendi bulduğum çözümü sizlerle paylaşmak istiyorum.

Uygulamayı www.dropzonejs.com sitesinden inceleyebilirsiniz. Uygulamada kullanacağımız dosyaları şuradan  indirebilirsiniz. İşlemleri tamamladıktan sonra visual studio da yeni bir proje oluşturuyoruz. Projemize yeni bir .aspx sayfa ekledikten sonra kodlamaya geçiyoruz.

<head></head> tagleri arasına aşağıdaki kodu yazıyoruz. Burada dropzone.js dosyam js klasörünün altında ve dropzone.css style dosyasını da css klasörünün altında bulunmaktadır. Read more »

0  

ASP.NET Linq To Sql – Veri Silme (Delete)

Merhaba arkadaşlar,

Bu yazımda LinqToSql ile veri tabanından veri silme işlemini anlatmaya çalışacağım.

Önceki yazılarımda oluşturduğum tblKullanici tablosunu kullanarak, id’sini belirttiğimiz verileri veri tabanımızdan silmeyi göreceğiz.

Örneğimize başlamadan önce “verisil” adından yeni bir webform oluşturuyoruz. Web formumuza 1 adet Label, 1 adet TextBox, 1 adet Buton ve 1 adet te Gridview ekliyoruz.

LinqtoSqlDelete1

LinqtoSqlDelete2

Bu işlemleri tamamladıktan sonra F7 ile sayfamızın kod kısmına geçiyoruz. Page_Load’dan hemen önce database sınıfımızı oluşturuyoruz.

KullaniciVeriDataContext db = New KullaniciVeriDataContext();

Database sınıfımızı tanımladıktan sonra Page_Load içerisinde “doldur();” adında bir metod oluşturuyoruz.

LinqtoSqlDelete4

Metodu yazdıktan sonra üzerine geldiinizde sol tarafta çıkan ikona tıkladıktan sonra “Generate method syub for ‘doldur’ in ‘Linq.VeriSil’ komutuna tıklıyoruz ve visual studio bizim için metodu oluşturuyor. Oluşturduğumuz bu metodun içerisinde verilerimizi sorgulatarak gridview de göstermeyi sağlayacağız. Bunun için aşağıdaki kodları metod içerisine yazıyoruz.


private void doldur()

{

var veri = from s in db.tblKullanicis

select s;  // veritabanında bulunan tblKullanici tablosu üzerindeki verileri ‘veri’ değişkenine aktardık.

grdKullanici.DataSource = veri;

grdKullanici.DataBind();  //Gridview üzerinde databaseden çektiğimiz verileri gösterdik.

}

Şimdi ise butonun Click olayına geçiyoruz. Buton_Click olayında TextBox içerisine yazılan ‘ID’ numarasını alarak database den eşleşen veriyi sileceğiz. Bunun için Buton_Click olayına aşağıdaki kodu yazıyoruz.


tblKullanici silinecek = db.tblKullanicis.First(v => v.id == Convert.ToInt32(txtID.Text));

db.tblKullanicis.DeleteOnSubmit(silinecek);

db.SubmitChanges();

doldur();

ilk satırda databaseden silinecek kayıtı belirtiyoruz. txtId.text içerisindeki string ifadeyi int tipine çeviriyoruz. DeleteonSubmit ile silinecek veriyi gösteriyoruz. Db.SubmitChanges olayı ile yapılan değişiklikleri veri tabanına kaydediyoruz. Doldur() metoduyla kayıtları tekrar çekiyoruz.

Projemizi çalıştırıp silinecek kaydın id sini text box a girdikten sonra sil butonuna bastığımızda silmek istediğimiz kaydın silinerek gridview de gözükmediğini göreceksiniz.

Bir sonraki makalede görüşmek üzere.

0  

ASP.NET Linq To Sql – Veri Sorgulama (Select)

Merhabalar,

Bu yazımda linq to sql ile veri tabanındaki kayıtları sorgulama işlemini anlatmaya çalışacağım.

Bir önceki makalemde sql veri tabanına veri ekleme işlemini görmüştük. Aynı proje üzerinden gideceğim. Projemizi açıyoruz ve solution kısmında, projemize sağ tık yapıp add –> new diyerek yeni bir web form oluşturuyoruz.

Web formumuza 1 adet Textbox, 1 adet buton ve 1 tane de Gridview ekliyoruz.

LinqToSqlSelect1 Read more »

0  

ASP.NET Linq To Sql – Veri Ekleme (insert)

Merhaba Arkadaşlar.

Bu yazıda LinqtoSql  ile verileri veritabanına ekleme işlemini anlatmaya çalışacağım. Şimdiden hatam ve kusurum varsa affola =).

Örneğimize başlamadan önce üzerinden işlem yapacağımız database mizi oluşturuyoruz.

LinqtoSql1-1

Tablomuzu “tblKullanici” adıyla kaydediyoruz. Tablomuz sayesinde oluşturacağımız sayfa üzerinden veriler girerek veritabanımıza kaydetmesini sağlayacağız. Read more »

0  

Outlook 2013 e Hotmail Hesabı Eklemek

Outlook 2013 artık hotmail connector kullanmıyor çünkü bu özelliği artık içerisinde barındırıyor.

Otulook 2013’e hotmail hesabı eklemek için aşağıdaki adımları takip etmemiz gerekiyor.

1. Outlook’u açıyoruz.

2. Dosya Menüsü’nden “Hesap Ekle”  butonuna tıklıyoruz.

3. Outlook Hesap Kurulumu ekranında ” Elle kurulum veya ek sunucu türleri” seçeneğini seçiyoruz ve ileri  diyoruz.

4. Outlook.com veya Exchange ActiveSync uyumlu hizmet seçeneğini seçiyoruz ve ileri diyoruz.

5.  Kullanıcı bilgilerini giriyoruz

Sunucu Bilgileri kısmında Posta sunucusu kutucuğuna “m.hotmail.com”  giriyoruz (tırnaklar hariç). Son olarak “Oturum Açma Bilgileri”ni dolduruyoruz ( Hotmail hesap bilgilerini giriyorsunuz.) ileri diyerek hesap kurulumunu bitiriyoruz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra hotmail hesabınızı Outlook 2013 te kullanmaya başlayabilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle.

5  

ASP .NET SMTP Mail gönderme

Basi olarak Asp .Net ‘te smtp mail gönderme işlemi

 

 

using kısmına aşağıdaki kütüphaneleri ekliyoruz,
using System.Net.Mail;
using System.Net;

public partial class iletisim : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
string ad, mail, skonu, mesaj;
ad = Request[“ad”].Trim() ?? “”;
mail = Request[“email”].Trim() ?? “”;
skonu = Request[“skonu”].Trim() ?? “”;
mesaj = Request[“mesaj”].Trim() ?? “”;
MailGonder(ad, skonu, mesaj, mail);
}

public void MailGonder(string ad, string skonu, string mesaj, string mail)
{
MailMessage Posta = new MailMessage();
Posta.From = new MailAddress(“mail1@example.com”);
Posta.To.Add(“mail1@example.com”);
Posta.Subject = skonu;
Posta.Body = mesaj;
Posta.IsBodyHtml = true;
SmtpClient smtp = new SmtpClient(“smtpmail.example.com”);
smtp.Credentials = new NetworkCredential(“mail@example.com”, “password”);
//smtp.EnableSsl = true; // ssl gerektiriyorsa burayı aktif etmeniz gerekir.
smtp.Send(Posta);

Response.Write(“<font color=#00CC00″+”><img src=”+”images/1.png” +” />mesajınız başarıyla gönderilmiştir.</font>”);
}
}

2  

SQL Server Mail Gönderme

Merhabalar,

Server üzerinden mail atmanız gerekirse diye küçük bir kod parçacığı hazırlamıştım bunu sizlerle paylaşmak istedim.

ilk olarak mail gönderebilmek  için databasemail profili oluşturmanız gerekli.

DECLARE @tableHTML  NVARCHAR(MAX) ;

SET @tableHTML =
N'<H1><Mail Başlığı></H1>’ +
N'<table border=”1″ style=”border:1px #ce2127 solid; border-style:dotted; border-collapse:collapse;text-align:left;>”‘ +
N'<tr><th><font color=red><strong><1. Sutun></font></strong></th><th><font color=red><strong>2.Sütun</strong></font></th>’ +
CAST ( ( SELECT td = tablo1.Alan1,       ”,
td = round(sum(tablo1.Alan2),2), ”
FROM ABC.DBO.Tablo_ADI as C
FOR XML PATH(‘tr’), TYPE
) AS NVARCHAR(MAX) ) +
N'</table>’ ;
EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail
@profile_name = ‘oluşturmuş olduğunuz mail profili’,
@recipients = ‘göndereceğiniz mail adresleri <example@example.com>’,
@body = @tableHTML,
@body_format = ‘HTML’,
@subject = ‘Mail Başlığı’;

 

0