ASP .NET SMTP Mail gönderme

Basi olarak Asp .Net ‘te smtp mail gönderme işlemi

 

 

using kısmına aşağıdaki kütüphaneleri ekliyoruz,
using System.Net.Mail;
using System.Net;

public partial class iletisim : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
string ad, mail, skonu, mesaj;
ad = Request[“ad”].Trim() ?? “”;
mail = Request[“email”].Trim() ?? “”;
skonu = Request[“skonu”].Trim() ?? “”;
mesaj = Request[“mesaj”].Trim() ?? “”;
MailGonder(ad, skonu, mesaj, mail);
}

public void MailGonder(string ad, string skonu, string mesaj, string mail)
{
MailMessage Posta = new MailMessage();
Posta.From = new MailAddress(“mail1@example.com”);
Posta.To.Add(“mail1@example.com”);
Posta.Subject = skonu;
Posta.Body = mesaj;
Posta.IsBodyHtml = true;
SmtpClient smtp = new SmtpClient(“smtpmail.example.com”);
smtp.Credentials = new NetworkCredential(“mail@example.com”, “password”);
//smtp.EnableSsl = true; // ssl gerektiriyorsa burayı aktif etmeniz gerekir.
smtp.Send(Posta);

Response.Write(“<font color=#00CC00″+”><img src=”+”images/1.png” +” />mesajınız başarıyla gönderilmiştir.</font>”);
}
}

2 Responses to ASP .NET SMTP Mail gönderme

  1.  

    Tebrikler, güzel yazı. birde bu ekran ile nasıl rapor alabiliriz _? ulaştı, açtı, okudu gibi.

  2.  

    öncelikle elinize sağlık. Birden fazla emaile yönlendirme için Posta.To.Add(“mail1@example.com”); arttırabilirmiyiz?

leave your comment